Məhsullar

Şirkətimiz tərəfindən təqdim olunan sendviç panellər, polikarbonat lövhələr, alkopanlar kimi çeşidlər yüksək keyfiyyəti və davamlılığı ilə seçilir. Satışa çıxardığımız məhsulların keyfiyyətinə tam zəmanət veririk.

Yüksək keyfiyyət Uzunmüddətli davamlılıq Tam zəmanət

Sendviç panellər

Poliuretan dam paneli

Poliuretan Dam Panelləri (PUR) poliol, pentan və izosionat adlı üç əsas tərkib hissənin xüsusi istehsal şəraitində katalizator materiallarla yüksək təzyiq altında birləşməsi nəticəsində yaranan bərk poliuretan köpükdür. Köpük qapalı hüceyrə strukturuna malikdir və buna görə də yüksək dərəcədə istilik izolyasiyasını təmin edir. Səs, su və keçirməzliyinə malikdir. Bakteriya yaratmır. Sıxılmaya müqaviməti yüksək olduğundan məhsuldarlığı yaxşıdır. Maksimum 70-80°C temperaturda istifadə edilməlidir. Maksimum 100-110 °C temperatura davamlıdır. Temperatur daha yüksək olduqda xüsusiyyətlərini itirir.

Poliuretan dam panellərin istehsalı

Dam panellərinin hazırlanması zamanı 0,3-0,5 mm qalınlığı və 1090, 1150 və 1250 mm eni olan polimer örtüklü polad lövhələrdən istifadə edilir. Almaniyadan gətirilmiş xüsusi avadanlıqlar sayəsində davamlılıq faizi və izolasiya gücü artan panellərimiz bazarda öz yerini daima qoruyub saxlayır Rənglər “RAL” rəng kataloquna əsasən seçilir və poliuretan dam panellərinə (PUR) tətbiq olunur.

İstifadə sahələri

Dam panelinin istifadə sahələri genişdir. Zavod binaları, sənaye, hərbi, sosial, kənd təsərrüfatı, idman təyinatlı tikililər, tikinti sahələrindəki müvəqqəti binalar, toyuq fermaları, soyuducu otaqlar, bunkerlər, hipermarketlər, ticarət mərkəzləri, örtülü bazarlar, istilik elektrik stansiyaları kimi daşıyıcı sistemi polad və ya yığılma karkas olan böyük ölçülü binaların damlarında istifadə edilir.

 

RAL 9002 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7024 RAL 8017 RAL 5005 RAL 8004 RAL 3005 RAL 6020

Texniki parametrlər: Poliuretan dam paneli:

Yanğına davamlı
Nəm izolyasiyalı
Səs izolyasiyalı
Sıxlıq
Mexaniki
Temperatur
Ölçü stabilliyi
Su udma

Daşyunlu dam paneli

Daş yun qeyri-orqanik xam maddələrin (bazalt daşı) 1350 °C 1400 °C temperaturda əridilərək lif halına gətirilməsi nəticəsində alınır. Hətta nəm və rütubətə məruz qaldıqda ölçülərində dəyişiklik baş vermir: çürümür, kiflənmir, paslanmır, korroziyaya məruz qalmır. Həşəratlar və mikroorqanizmlər tərəfindən dağıdılmır. Daş yun lövhələr tam avtomatlaşdırılmış istehsal müəssisəmizdə bölmələrin də içini dolduracaq şəkildə bölünərək panelin səthinə nisbətən perpendikulyar vəziyyətdə qoyulur və beləliklə sendviç panelin sıxılmaya müqaviməti artırılır. Daşyun istilik və səs izolyasiyası, akustik tənzimləmə və yüksək dərəcədə yanğın təhlükəsizliyini təmin edir.

Daşyunlu dam panellərin istifadə sahələri

Daşyunlu dam panelinin istifadə sahələri genişdir. Ticarət və yaşayış binalarında, sənaye komplekslərində, anbarlarda və kənd təsərrüfatı strukturlarında geniş istifadə olunur. İstehsal etdiyimiz daşyunu panellərinin çox yönlü olması həm yeni tikililərdə, həm də təmir layihələrində asan quraşdırılmasına şərait yaradır.

 

RAL 9002 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7024 RAL 8017 RAL 5005 RAL 8004 RAL 3005 RAL 6020

Texniki parametrlər: Daşyunlu dam paneli:

Yanğına davamlı
Nəm izolyasiyalı
Səs izolyasiyalı
Sıxlıq
Mexaniki
Temperatur
Ölçü stabilliyi
Su udma

Daşyunlu divar paneli

Daş yun qeyri-orqanik xam maddələrin (bazalt daşı) 1350 °C 1400 °C temperaturda əridilərək lif halına gətirilməsi nəticəsində alınır. Hətta nəm və rütubətə məruz qaldıqda ölçülərində dəyişiklik baş vermir: çürümür, kiflənmir, paslanmır, korroziyaya məruz qalmır. Həşəratlar və mikroorqanizmlər tərəfindən dağıdılmır. Daş yun lövhələr tam avtomatlaşdırılmış istehsal müəssisəmizdə bölmələrin də içini dolduracaq şəkildə bölünərək panelin səthinə nisbətən perpendikulyar vəziyyətdə qoyulur və beləliklə sendviç panelin sıxılmaya müqaviməti artırılır. Daşyun istilik və səs izolyasiyası, akustik tənzimləmə və yüksək dərəcədə yanğın təhlükəsizliyini təmin edir.

Daşyunlu divar panellərin istifadə sahələri

Daşyunlu divar panelinin istifadə sahələri genişdir. Ticarət və yaşayış binalarında, sənaye komplekslərində, anbarlarda və kənd təsərrüfatı strukturlarında geniş istifadə olunur. İstehsal etdiyimiz daşyunu panellərinin çox yönlü olması həm yeni tikililərdə, həm də təmir layihələrində asan quraşdırılmasına şərait yaradır.

RAL 9002 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7024 RAL 8017 RAL 5005 RAL 8004 RAL 3005 RAL 6020

Texniki parametrlər: Daşyunlu divar paneli:

Yanğına davamlı
Nəm izolyasiyalı
Səs izolyasiyalı
Sıxlıq
Mexaniki
Temperatur
Ölçü stabilliyi
Su udma

Poliuretan divar paneli

Poliuretan Divar Panelləri (PUR) poliol, pentan və izosionat adlı üç əsas tərkib hissənin xüsusi istehsal şəraitində katalizator materiallarla yüksək təzyiq altında birləşməsi nəticəsində yaranan bərk poliuretan köpükdür. Köpük qapalı hüceyrə strukturuna malikdir və buna görə də yüksək dərəcədə istilik izolyasiyasını təmin edir. Səs, su və keçirməzliyinə malikdir. Bakteriya yaratmır. Sıxılmaya müqaviməti yüksək olduğundan məhsuldarlığı yaxşıdır. Maksimum 70-80°C temperaturda istifadə edilməlidir. Maksimum 100-110 °C temperatura davamlıdır. Temperatur daha yüksək olduqda xüsusiyyətlərini itirir.

Poliuretan divar panellərin istehsalı

Divar panellərinin hazırlanması zamanı 0,3-0,5 mm qalınlığı və 1090, 1150 və 1250 mm eni olan polimer örtüklü polad lövhələrdən istifadə edilir. Almaniyadan gətirilmiş xüsusi avadanlıqlar sayəsində davamlılıq faizi və izolasiya gücü artan panellərimiz bazarda öz yerini daima qoruyub saxlayır. Rənglər “RAL” rəng kataloquna əsasən seçilir və poliuretan divar panellərinə (PUR) tətbiq olunur.

İstifadə sahələri

Divar panelinin istifadə sahələri genişdir. Zavod binaları, sənaye, hərbi, sosial, kənd təsərrüfatı, idman təyinatlı tikililər, tikinti sahələrindəki müvəqqəti binalar, toyuq fermaları, soyuducu otaqlar, bunkerlər, hipermarketlər, ticarət mərkəzləri, örtülü bazarlar, istilik elektrik stansiyaları kimi daşıyıcı sistemi polad və ya yığılma karkas olan böyük ölçülü binaların divarlarında istifadə edilir.

 

RAL 9002 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7024 RAL 8017 RAL 5005 RAL 8004 RAL 3005 RAL 6020

Texniki parametrlər: Poliuretan divar paneli:

Yanğına davamlı
Nəm izolyasiyalı
Səs izolyasiyalı
Sıxlıq
Mexaniki
Temperatur
Ölçü stabilliyi
Su udma

Polizosiyanat dam paneli

Polizosiyanat dam paneli (PIR) Poliuretan köpüyün əsas komponentlərinin müxtəlif kimyəvi qarışıqlarla reaksiya girməsindən poliizosiyanurat adlı yeni makromolekulyar quruluş əmələ gəlir. Polizosiyanat sərt köpük, strukturundakı fərqliliyə görə, poliuretanın artan və təkmilləşdirilmiş yanğına davamlılıq göstəricisidir. Hər hansı yanğın zamanı tüstü əmələ gəlməsi də poliuretanla müqayisədə çox az olur.

RAL 9002 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7024 RAL 8017 RAL 5005 RAL 8004 RAL 3005 RAL 6020

Texniki parametrlər: Polizosiyanat dam paneli:

Yanğına davamlı
Nəm izolyasiyalı
Səs izolyasiyalı
Sıxlıq
Mexaniki
Temperatur
Ölçü stabilliyi
Su udma

Polizosiyanat divar paneli

Polizosiyanat divar paneli (PIR) Poliuretan köpüyün əsas komponentlərinin müxtəlif kimyəvi qarışıqlarla reaksiya girməsindən poliizosiyanurat adlı yeni makromolekulyar quruluş əmələ gəlir. Polizosiyanat sərt köpük, strukturundakı fərqliliyə görə, poliuretanın artan və təkmilləşdirilmiş yanğına davamlılıq göstəricisidir. Hər hansı yanğın zamanı tüstü əmələ gəlməsi də poliuretanla müqayisədə çox az olur.

RAL 9002 RAL 1015 RAL 7040 RAL 7024 RAL 8017 RAL 5005 RAL 8004 RAL 3005 RAL 6020

Texniki parametrlər: Polizosiyanat divar paneli:

Yanğına davamlı
Nəm izolyasiyalı
Səs izolyasiyalı
Sıxlıq
Mexaniki
Temperatur
Ölçü stabilliyi
Su udma

Əlaqə forması

Əlaqə formamızdan bizimlə əlaqə saxlayın və biz qısa zamanda sizə geri dönüş edəcəyik.