Məhsullar

Şirkətimiz tərəfindən təqdim olunan sendviç panellər, polikarbonat lövhələr, alkopanlar kimi çeşidlər yüksək keyfiyyəti və davamlılığı ilə seçilir. Satışa çıxardığımız məhsulların keyfiyyətinə tam zəmanət veririk.

Yüksək keyfiyyət Uzunmüddətli davamlılıq Tam zəmanət

Polikarbonat lövhələr

Polikarbonat lövhələr

Pətəkvari polikarbonat lövhələr - məsaməli quruluşa malik, təbəqəli polimer materialdır. Bu material iki qatdan ibarətdir və bu qatlar öz aralarında möhkəmlik telləri adlanan daxili arakəsmələrlə birləşmişlər. PMZ-də polikarbonatın bütün istehsal prosesi İtaliya istehsalı olan müasir texnoloji avadanlığın köməyi ilə həyata keçirilir. Zavodda, polikarbonat məmulatlarının istehsalında, dünyada lider olan Ваyer və Sabic kimi xammal istehsalçıların məhsullarından istifadə edilir.

Tətbiq sahəsi

Məsaməli polikarbonat lövhələrin yüngüllüyü orijinal konstruksiyalar hazırlamağa imkan verir, işıqlandırma sahəsinin həcmini artırır, qaldırıcı mexanizmlərin köməyi olmadan quraşdırılması həyata keçirilir;
İnşa olunan obyektin maya dəyərinin azaldılması, məsaməli polikarbonatın tətbiqi inşa obyektinin ümumi maya dəyərini azaldır, həmçinin, qatların yüngül çəkisi tikililərin həcminin azaldılmasına imkan verir;
Asan emal – qatları sadə kəsici alətlərlə asanlıqla kəsərək istənilən formaya salmaq olur;Kimyəvi maddələrə müqavimətlilik – məsaməli polikarbonat lövhələr bir çox kimyəvi maddələrin və birləşmələrin təsirinə davamlıdır;
Asan təmizləmə – məsaməli polikarbonat lövhələr adi su və pambıq parçanın köməyi ilə asanlıqla təmizlənir (bəzi hallarda təmizləyici vasitələrin istifadəsinə icazə verilir, buna baxmayaraq, polikarbonatı ammoniumlu vasitələrlə təmizləmək məsləhət görülmür, onlar polikarbonatı zədələyir);

Polikarbonat profillər

Polikarbonat profillər, xüsusi olaraq, məsaməli polikarbonat lövhələrin quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Profillərin əyilmə radiusu, termiki genişlənmə əmsalı lövhələrin həmin parametrləri ilə eynilik təşkil edir. Polikarbonat profillər çöx yüksək möhkəmliyə malikdir, işığı yaxşı keçirir, kiçik çəkiyə malikdir və ultrabənövşəyi şüaların təsirinə qarşı davamlıdır.
Birləşdirici profillər çox uzun məsafəli örtüklərin çəkilməsində, xüsusilə, yarımqaranlıq damların örtük işlərində istifadə olunurlar ki, lövhələrin birləşdiyi yerlərdən də işıq şüaları keçə bilsin. Profillərin günəşin radiasiya şüalarından qorunması üçün çöl tərəfdən xüsusı qoruyucu örtüklə örtülürlər.Polikarbonat profillərin üstünlükləri: polikarbonat lövhələrin birləşmə yerlərində işıq şüalarının ötürülməsi; çox yüngül çəki; əyilə bilməsi və hermetik örtüklərin əmələ gəlməsi.

Texniki parametrlər: Polikarbonat lövhələr:

Profil

Polikarbonat profillər, xüsusi olaraq, məsaməli polikarbonat lövhələrin quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Profillərin əyilmə radiusu, termiki genişlənmə əmsalı lövhələrin həmin parametrləri ilə eynilik təşkil edir.
Polikarbonat profillər çöx yüksək möhkəmliyə malikdir, işığı yaxşı keçirir, kiçik çəkiyə malikdir və ultrabənövşəyi şüaların təsirinə qarşı davamlıdır.
Birləşdirici profillər çox uzun məsafəli örtüklərin çəkilməsində, xüsusilə, yarımqaranlıq damların örtük işlərində istifadə olunurlar ki, lövhələrin birləşdiyi yerlərdən də işıq şüaları keçə bilsin. Profillərin günəşin radiasiya şüalarından qorunması üçün çöl tərəfdən xüsusı qoruyucu örtüklə örtülürlər.Polikarbonat profillərin üstünlükləri: polikarbonat lövhələrin birləşmə yerlərində işıq şüalarının ötürülməsi; çox yüngül çəki; əyilə bilməsi və hermetik örtüklərin əmələ gəlməsi.

Texniki parametrlər: Profil:

Əlaqə forması

Əlaqə formamızdan bizimlə əlaqə saxlayın və biz qısa zamanda sizə geri dönüş edəcəyik.